Üyelerimizin-Müşterilerimizin tuzdeposu.com'a ("Sitemiz") üyeliği, verdiği bilgilerin gizliliği, korunması ile ilgili işlemleri ve Sitemiz'den satışlara ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki esaslar benimsenmiştir.

Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre tuzdeposu.com ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları'nca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler tuzdeposu.com tarafından görülmez ve kaydedilmez).
Müşterilerimizin Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
Üyelerimize-Müşterilerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca üyelikleri ve/veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve diğer bilgiler Sitemize üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin tuzdeposu.com ve iş ortakları ve tedarikçileri tarafından verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım-reklam, promosyon, iletişim, satış-pazarlama ve kartlandırma uygulamaları için süresiz olarak kayda alınabilir, tuzdeposu.com ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde-yerlerde paylaşılabilir ve kullanılabilir.
Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan tuzdeposu.com sorumlu değildir.
Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda (tuzdeposu.com ile anlaşmasına göre üçüncü sahıslara ait olanlar hariç) tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları tuzdeposu.com'a aittir.
Kullanılmamış olsa dahi Müşterilerimizin özel istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar, niteliği itibariyle iadeye elverişli olmayan veya çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar (bilhassa ve yine tüketici tarafından kullanılmamış dahi olsa ambalajı açılmış veya hasar görmüş vb.) ürünler iade alınmaz.
tuzdeposu.com'dan satın almış olduğunuz ürünlerin bu husustaki uygulama şartlarımız dahilinde iadesi mümkün olan hallerde ürün mukabili ürün için ödedğiniz tutarı aşmamak üzere iade çeki alabilir ve bu iade çeklerinituzdeposu.com'da istediğiniz ürünlerde ve istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. İade Çekleri mukabili para ödemesi yapılmamaktadır.
İade edilecek ürünler için fatura ibraz etmek zorunludur.
Sitemizden sadece Turkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine gönderim yapılmaktadır.
Sitemizden alışverişlerinizde her işlem sırasında göreğiniz ilgili sipariş önbilgilendirme formu-satış sözleşmesi de geçerli olacaktır.
Ek bilgi almak istediğiniz konularda Sitemizde belirtilen iletişim yolları ile tuzdeposu.com'a danışabilirsiniz.